Thanh Hóa: Giáo dục pháp luật cho 7.455.600 lượt hội viên, nông dân
10:40 - 02/10/2020
(KNTC)- Thời gian qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời phản ánh tiếng nói từ hội viên, nông dân cơ sở.
Tập huấn pháp luật cho hội viên, nông dân


Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức thành công nhiều hội thi như: Giải báo chí về xây dựng Đảng "Giải Búa liềm vàng"; "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến"; "Nông dân với An toàn giao thông"; "Nông dân với nước sạch vệ sinh môi trường"; Cúp Bóng chuyền "Bông lúa vàng"; "Nhà nông đua tài toàn quốc";..


 
Đặc biệt gameshow truyền hình "Nhà nông tài giỏi" được tổ chức thi và ghi hình ở 27 huyện, thị, thành đã thu hút hàng triệu nông dân tham gia học tập tại thôn, bản và được phát sóng hàng tuần trên Đài PT&TH Thanh Hóa; góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấp hành tốt hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, khơi dậy lòng tự hào của quê hương, làng xã trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nông dân tỉnh nhà.


 
Mỗi năm, có hàng trăm tin, bài, phóng sự được phát sóng trên Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa đời sống và các báo chí của Trung ương. Bên cạnh đó, Tỉnh Hội tổ chức hội nghị báo cáo viên mỗi quý 1 lần cho các đồng chí là báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh nhằm cập nhật kiến thức, thông tin thời sự về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và tăng cường kiến thức về phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân và bổ trợ các hình thức tuyên truyền hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên của Hội.


 
Qua công tác phối hợp tuyên truyền đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà n­ước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gia đình, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.


 
Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 86.460 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 7.455.600 lượt người tham gia. Các cấp hội gắn việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các hoạt động công tác hội hết sức cụ thể như: Tổ chức các hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các giải thể thao nhằm tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.


 
Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có 2.978.680 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hoá; phối hợp mở  2.840 lớp phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS cho 495.780 lượt người; mở 6.140 lớp tập huấn ATGT, DS KHHGĐ,  cho 459.720 lượt người.
 


Hội viên, nông dân trong tỉnh đã tham gia 1.814 đoạn đường do Hội ND tự quản về trật tự ATGT. Ngoài ra các cấp Hội còn tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” cho Hội Nông dân 6 xã, thị trấn của huyện Đông Sơn.


 
Hội ND tỉnh cũng tổ chức 3 hội nghị đối thoại tư vấn về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.


 
Bên cạnh đó, tỉnh Hội tổ chức hội nghị báo cáo viên mỗi quý 1 lần cho các đồng chí là báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh nhằm cập nhật kiến thức pháp luật, thông tin thời sự về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và tăng cường kiến thức về phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân và bổ trợ các hình thức tuyên truyền hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên của Hội.
 


Qua công tác phối hợp tuyên truyền đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà n­ước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gia đình, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.
 
 
 

Phương Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp