Hội ND Ninh Bình: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 110 nghìn cán bộ, hội viên, nông dân
17:22 - 30/09/2020
(KNTC) - Sau 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 116.502 cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức 345 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 15.138 lượt hội viên, nông dân.

(Ảnh minh họa)
Hội ND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức 190 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 11 nghìn lượt cán bộ Hội; cấp phát hơn 8 nghìn tờ rơi, sổ tay, tài liệu tuyên truyền pháp luật, 40 nghìn cuốn bản tin Nông dân Ninh Bình đến 100% cơ sở Hội và chi Hội; lồng ghép nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi Hội, tổ Hội; qua sinh hoạt 143 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; qua tổ chức các Hội thi "Nhà nông đau tài", "Tuyên truyền viên giỏi", "Nông dân tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường"...

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở cũng tham gia vào hơn 5 nghìn tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành công 988 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. Các cấp Hội đã tham gia 3.631 buổi tiếp dân với chính quyền, các ngành chức năng, phối hợp giải quyết 805 đươn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của hội viên, nông dân về các vấn đề môi trường, đất đai, chế độ chính sách...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình xã hội trong tỉnh.
Quang Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp