Hội ND Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới cán bộ, hội viên, nông dân
10:35 - 24/09/2020
(KNTC) Khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 được ban hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đến các cơ sở và chi Hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội ND Việt Nam, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai thi hành Luật Mặt trận tổ quốc tới 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở; Hội ND cấp huyện và cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân dưới nhiều hình thức như: Trên hệ thống loa truyền thanh thôn xóm, hội nghị, tọa đàm. Bằng nhiều hình thức, Luật Mặt trận Tổ quốc đã được chuyển tải đến đông đảo cán bộ và hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hầu hết cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân và nhân dân đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hành Luật MTTQ Việt Nam.
Các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp hội viên nông dân hiểu, nhận thức đúng tình hình, đúng chủ trương, đường lối, xu thế phát triển của đất nước, của địa phương tạo sự đồng thuận cao và thống nhất hành động.
Hưởng ứng về đợt vận động của Ủy ban MTTQ tỉnh về  toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã ủng hộ tiền mặt, vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng; rau, hoa quả thực phẩm .
Phát huy tính tích cực, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, lực lượng cốt cán, người tiêu biểu để tham gia thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện quyền làm chủ
Phối hợpvới Mặt trận tổ quốc triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua thực hiện dân chủ ở cơ sở tạo được sự chuyển biến về nhận thức về vị trí, vai trò của việc thực hiện dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân đầu tư cho phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như  xây dựng đường bê tông, các khoản thu đóng góp tự nguyện của nhân dân được thực hiện công khai minh bạch; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn nông dân tham gia tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tham gia với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81 của Thủ tướng chính phủ.
 
Cùng với phát huy dân chủ, chăm lo, đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, của hội viên nông dân; vận động hội viên, nông dân tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước Hội còn phối hợp với MTTQ các tổ chức thành viên nắm bắt tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng của hội viên, nông dân và dư luận xã hội, tổng hợp để phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.
 
Nam Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp