Quảng Trị: Tích cực phối hợp với các ngành phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân
16:39 - 21/09/2020
(KNTC)- Năm năm qua (2015- 2019), các cấp Hội ND đã phối hợp với UBND, các ngành tuyên truyền, phổ biến pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thành lập tổ hòa giải, xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, tủ sách pháp luật…
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên thông báo tình hình, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Hội ND các cấp tham gia về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

ảnh minh họa
UBND các cấp khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân đều mời Hội tham gia và tham khảo ý kiến của Hội về quan điểm giải quyết vụ việc. Những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp liên quan đến nông dân, chính quyền đều phối hợp với Hội tuyên truyền, vận động, đối thoại giải thích để giải quyết thỏa đáng. UBND các cấp phối hợp với Hội tổ chức 35 cuộc đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề nông dân quan tâm đồng thời tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Sở Tư Pháp tổ chức 49 hội nghị tuyên truyền pháp luật kết hợp với việc phát tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, pháp luật cho hơn 4900 lượt hội viên, nông dân; Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Hội ND các cấp thực hiện 96 đợt khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân, tổ chức 260 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở, 123 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hội  phối hợp với ngành Tư pháp, chính quyền các địa phương duy trì, phát triển 94 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thành viên Câu lạc bộ là những nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội ND tổ chức 6 lớp tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường cho hội viên, nông dân, hỗ trợ kinh phí xây dựng hầm bioga xử lý chất thải chăn nuôi, phối hợp tuyên truyền, xử lý làng nghề làm bún ở xã Cam An, xã Triệu Sơn… góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu mâu thuẫn do ô nhiễm môi trường.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Điểm Bưu điện văn hóa xã trở thành điểm trợ giúp pháp lý tại cơ sở, tham gia hòa giải ở cơ sở; trong quá trình trợ giúp pháp lý, Sở đã phối hợp với Hội tuyên truyền, giải thích, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến người khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Hội phối hợp với Ban Tiếp công dân – Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất, chính sách đất đai về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội ND với các ngành đã tạo ra sự thống nhất  trong việc quản lý, chấp hành và giám sát hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn.
Huy Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp