Trà Vinh: Phối hợp tổ chức hơn 480 cuộc phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý
16:33 - 21/09/2020
(KNTC)- Quý III năm 2020, Ủy Ban kiểm tra Hội ND các cấp đã triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Hội ND cấp huyện tổ chức 27 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác quản lý vốn vay ngân hàng CSXH, Quỹ HTND huyện.

ảnh minh họa
Các cấp Hội tham gia kiểm tra, giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 ở 13 xã của các huyện Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải; phối hợp tổ chức 486 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 9.066  lượt người dự. Đặc biệt, Hội đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước và Luật biển Quốc tế; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tổ ngư dân đoàn kết bám biển, dân quân tự vệ; đấu tranh chống các hiện tượng vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển; phá hoại môi trường sinh thái biển.

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tham gia hòa giải thành 88 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với ngành công an xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, thành lập mới 16 Câu lạc bộ “Nông dân 3 tốt” với 171 thành viên tham gia, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay có 81 Câu lạc bộ với 741 thành viên.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội tổ chức và phối hợp giám sát thực hiện 35 cuộc với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành các cấp, qua đó kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đồng thời tham gia 189 cuộc tiếp xúc cử tri có 3.392 lượt cử tri tham dự, qua tiếp xúc có 66 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp với đại biểu HĐND các cấp và được đại biểu ghi nhận, giải trình về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp