CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015
15:08 - 07/01/2015
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Chương trình số 1284-CTr/HNDTW ngày 30 tháng 12 năm 2014 về Chương trình kiểm tra,giám sát năm 2015.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp