Kế hoạch số 929-KH/HNDTW ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ TW Hội Nông dân VN triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020
09:59 - 03/10/2014
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp