Hải Dương: tổ chức tư vấn pháp luật lưu động cho hội viên, nông dân
16:07 - 30/09/2014
Phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật nông dân Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch số 27-KH/HNDT ngày 17/4/2014 về tổ chức 05 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho nông dân năm 2014.

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/HNDT ngày 17/4/2014 của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương về tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý năm 2014, phối hợp với Trung tâm Tư  vấn pháp  luật nông dân Trung ương  Hội Nông dân Việt Nam và TRung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước của tỉnh , Hội Nông dân Tỉnh đã tổ chức 05 cuộc tư vấn lưu động miễn phí cho hội viên, nông dân của 5 xã, thị trấn thuộc các huyện Kinh Môn, Gia Lộc và thị xã Chí Linh.

Để việc tổ chức tư vấn pháp luật lưu động đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên, nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã yêu cầu Hội nông dân các huyện và cơ sở nơi dự kiến tổ chức tư vấn lưu động khảo sát tình hình dân trí, trình độ am hiểu pháp luật, tập hợp những nội dung cần trợ giúp, tư vấn của hội viên, nông dân đồng thời tham mưu, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thông báo, truyền thông về thời gian, địa điểm, các quyền lợi của người được tư vấn, trợ giúp pháp luật đến cán bộ, hội viên, nông dân và các đối tượng chính sách được biết.

Qua khảo sát và tập hợp nhu cầu về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, Hội Nông dân tỉnh  phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh  trong  tháng 7  đã tổ chức 5 cuộc tư vấn lưu động, mỗi cuộc 2 ngày liên tiếp tại 5 xã của 3 huyện, thị xã.

Cuộc tư vấn pháp luật lưu động thứ nhất được tổ chức từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 01 tháng 7 tại xã Tân Dân, thị xã Chí Linh. Cuộc thứ hai tổ chức tại xã Tân Dân huyện Kinh Môn từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 7. Cuộc thứ ba tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn. Tiếp theo 2 cuộc được tổ chức tại xã Lê Lợi và xã Hoàng Diệu của huyện Gia Lộc từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 7 Tại các buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể. Hình thức tư vấn, trợ giúp cũng được tổ chức linh hoạt vừa tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý với những yêu cầu cụ thể, giải đáp các vướng mắc về quy định pháp luật đối với từng trường hợp trong đó tập trung nhiều vào các yêu cầu tư vấn các lĩnh vực pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo, quy định về phòng chống bạo lực gia đình, quy định về thừa kế di sản, về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy định của địa phương về mức hỗ trợ đất vườn thu hồi không được công nhận là đất ở, việc nông dân tham gia bảo hiểm y tế…

Bên cạnh đó,  đoàn công tác đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những lĩnh vực pháp luật được nhiều người quan tâm như  Hiến pháp Nước CHXHCNVN, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương quy định về thu hồi đất nông nghiệp, đền bù giải phóng mặt bằng, các vấn đề an sinh xã hội, các chính sách của Nhà nước và của tỉnh về nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả từ các cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trên, đoàn công tác với các tư vấn viên, trợ giúp viên đã góp phần tuyên truyền, phổ biến được các nội dung pháp luật quan trọng cho hàng trăm cán bộ, hội viên, nông dân tại các cơ sở. Đặc biệt đoàn công tác đã tư vấn trực tiếp, giải đáp cụ thể được 204 vụ việc cho hơn 300 bà con, nông dân tại các cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý.

Kết quả làm việc tại các buổi tư vấn đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, hội viên, nông dân. Thông qua các cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các cấp Hội cũng nhận thấy như cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên nông dân là rất lớn. Có nhiều ý kiến của các tổ chức, chính quyền địa phương  đề nghị trong thời gian tới tổ chức Hội Nông dân cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn trợ giúp pháp lý lưu động nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân từ đó thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

                                                                                         Hải Linh

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp