KẾ HOẠCH SỐ 458-KH/HNDTW VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI
15:24 - 29/05/2014
Kế hoạch số 458-KH/HNDTW triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp