QUY ĐỊNH 943-QĐ/HNDTW VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA HỘI NÔNG DÂN VN
15:05 - 29/05/2014
Quy định số 943-QĐ/HNDTW ngày 30/9/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp