Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP
13:09 - 05/07/2010
Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thay thế Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2005 của Bộ Tài chính.
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp