Quyết định 554/QĐ-TTg ngày 4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”
10:45 - 30/06/2009

Cách thức xem biểu mẫu: Copy lần lượt từng dòng link dưới đây sau đó dán vào firefox hoặc Internet Explorer để xem 3 biểu mẫu.

https://docs.google.com/file/d/0B4h34q48GNt1TFVOX0UtMDZqNzg/edit?pli=1

https://docs.google.com/file/d/0B4h34q48GNt1MjJNSW9oS0dmSXc/edit

https://docs.google.com/file/d/0B4h34q48GNt1RHBSWW9tdF96OE0/edit

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp