Các cấp Hội tổ chức được gần 26.000 cuộc kiểm tra, giám sát
10:23 - 16/10/2020
(KNTC)- Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã thành lập các đoàn và tổ chức được 25.675 cuộc kiểm tra, giám sát; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện các vụ vi phạm; những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp Hội
Thông qua các Hội nghị đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc lập Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân các cấp tại Kiên Giang, Sóc Trăng và kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Hội.

 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Công ty TNHH Phố chợ.

 
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội ban hành Hệ thống mẫu văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội năm 2020. Hướng dẫn các tỉnh, thành Hội thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ Hội theo Quy định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 
Các cấp Hội trong cả nước đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân đúng quy định.

 
Ngoài ra, Ban Thường vụ Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đã chỉ đạo các đơn vị làm công tác tuyên giáo của Hội và các cấp Hội tiếp tục tập trung tuyên truyền hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tăng cường tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.
 

Theo đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo xây dựng 15 mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại 15 tỉnh, thành phố gồm: Lai Châu; Sơn La; Bắc Cạn; Hải Dương; Hưng Yên; Phú Thọ; Ninh Bình; Nghệ An; Quảng Ngãi; Gia Lai; Đắc Nông; Ninh Thuận;  Bình Phước; Hậu Giang; Cà Mau; duy trì 05 mô hình Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại các tỉnh: Hưng Yên; Phú Thọ; Nam Định; Ninh Bình; Ninh Thuận.

 
Công tác tuyên truyền về biển, đảo cũng đã được các cấp Hội triển khai theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các sự kiện đã, đang diễn ra và các đường lối, chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước, các hoạt động hưởng ứng của Hội Nông dân Việt Nam. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước của hội viên, nông dân.

Lâm Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp