Sóc Trăng: Các cấp Hội kiểm tra được gần 1.400 cuộc

03:24 - 25/01/2021

(KNTC) Căn cứ Chương trình số 01 về kiểm tra, giám sát năm 2020 của Trung ương Hộị ND Việt Nam, Hội ND tỉnh đã ban hành Chương trình số 08 về “Kiểm tra, giám sát” năm 2020.

Thái Nguyên: Thực hiện trên 2.000 cuộc kiểm tra

03:18 - 25/01/2021

(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội tổ chức kiểm tra được 2.098 cuộc trong đó 178 cuộc tại cơ sở Hội 1.962 cuộc tại chi Hội. Hội ND tỉnh đã kiểm tra được Hội ND 4 huyện, thành phố,...

Hội ND Phú Thọ: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

04:04 - 16/01/2021

(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội tích cực thực hiện.

Nam Định: Kiểm tra hoạt động Hội và phong trào nông dân tại 209/209 cơ sở Hội

04:27 - 12/12/2020

(KNTC) - Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã bầu Ủy...

Thái Bình: Các cấp Hội tổ chức trên 2.000 cuộc kiểm tra

04:27 - 06/12/2020

(KNTC) – Năm 2020, các cấp Hội đã tổ chức được 2.065 cuộc kiểm tra, trong đó tỉnh kiểm tra 48 cuộc, huyện kiểm tra là 443 cuộc, cấp cơ sở kiểm tra 1.574 cuộc.

TP Hà Nội : Năm 2020 các cấp thành Hội kiểm tra được 3.580 cuộc

08:54 - 30/11/2020

(KNTC)Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và Thành phố về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh,...

Trà Vinh: Đa dạng hóa công tác kiểm tra, giám sát

08:46 - 30/11/2020

(KNTC)Năm 2020, các cấp Hội đã triển khai 226 cuộc kiểm tra tại 9 huyện, thị, 103 cơ sở Hội, 735 chi Hội.

Hà Nam: Kiểm tra tại 24 cơ sở và 6 huyện, thị, thành Hội

04:45 - 27/11/2020

(KNTC) - Thực hiện Kế hoạch số 143 của Trung ương Hội, năm 2020, các cấp Hội ND đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra kiểm, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây...

Bắc Kạn: Các cấp Hội kiểm tra 348 cuộc

09:42 - 25/11/2020

(KNTC)- Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện các nội dung thi đua lồng ghép với việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông...

Hội ND Phú Yên: Chín tháng thực hiện 33 cuộc kiểm tra tại cấp huyện và cơ sở Hội

04:00 - 22/10/2020

(KNTC)Chín tháng đầu năm, Ban Thường vụ, Ủy Ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức 33 cuộc kiểm tra ở cấp huyện và cơ sở Hội....
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp