Hội ND Hà Tĩnh: Tổ chức trên 2.700 cuộc kiểm tra, giám sát

01:58 - 30/11/2021

(KNTC)- Từ 2016 đến 2021, các cấp Hội đã tổ chức 2.979 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó cấp tỉnh kiểm tra 54 cuộc, cấp huyện giám sát 735 cuộc và...

Bạc Liêu: Thực hiện trên 2 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát

12:11 - 29/10/2021

(KNTC) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội thực hiện 2.158 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó cấp tỉnh kiểm tra 95 cuộc tại 07 huyện, thị xã, thành phố, 63 cơ sở Hội và các...

TP Hồ Chí Minh: Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát cho trên 420 nghìn lượt cán bộ, hội viên

12:10 - 29/10/2021

(KNTC) - Từ đầu nhiệm kỳ (2018-2023) đến nay, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ...

Hội ND Ninh Bình: Thực hiện hơn 1.600 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

03:01 - 25/10/2021

(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 1.674 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó:...

Quảng Ninh: UBKT các cấp tổ chức trên 1.300 cuộc kiểm tra

10:14 - 21/10/2021

(KNTC) Nửa nhiệm kỳ vừa qua, triển khai Đề án thành lập UBKT Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 UBKT Hội ND tỉnh đã chỉ đạo UBKT các cấp căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt...

Lào Cai: Tổ chức kiểm tra, giám sát trên 2.170 cuộc

02:44 - 15/10/2021

(KNTC)- Nửa đầu nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp Hội ND đã thành lập UBKT tại cấp tỉnh, 9 huyện, thị xã, thành phố và 152 cơ sở Hội. Sau khi thành lập, UBKT Hội ND các cấp đã xây...

Yên Bái: Tổ chức được 2.900 cuộc kiểm tra, giám sát

02:35 - 15/10/2021

(KNTC)- Nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho BCH Hội ND tỉnh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội,...

Khánh Hòa: Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

11:01 - 01/10/2021

(KNTC) Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh đã đi vào nề nếp hoạt động và công tác kiểm tra đã đạt được nhiều kết quả như sau:

Trà Vinh: Kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 103 cơ sở Hội

03:53 - 30/09/2021

(KNTC) - Từ đầu nhiệm kỳ (2018-2023) đến nay, các cấp Hội đã tổ chức 1.735 cuộc kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Lai Châu: Tổ chức hơn 700 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân

10:05 - 30/09/2021

(KNTC) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND VN, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội tổ chức 797 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân trong...

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp