Hội ND Hà Nam: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội

02:54 - 31/05/2023

(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2023, bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát và các kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính...

Hội ND TP Đà Nẵng: Tích cực thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị

09:42 - 24/05/2023

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, 10 năm qua, Hội ND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính...

Hội ND Hải Dương: Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân

03:07 - 27/03/2023

(KNTC) - Năm 2022, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND cấp huyện và cơ sở thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban...

Hội ND Thanh Hóa: Phối hợp thực hiện 609 cuộc giám sát

05:23 - 27/02/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội phối hợp thực hiện 609 cuộc giám sát, trong đó cấp tỉnh thực hiện 33 cuộc, cấp huyện 139 cuộc và cấp xã 437 cuộc.

Yên Bái: Phối hợp tổ chức trên 480 cuộc giám sát

03:09 - 02/02/2023

(KNTC) – Năm 2022, các cấp Hội thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 402-KH/HNDT ngày 29/12/2021 của Ban Thương vụ Trung ương Hội về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp...

Hội ND TP Nam Định: Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội

03:19 - 17/01/2023

Năm 2022, Hội ND thành phố Nam Định tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong...

Hội ND TP Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

03:19 - 17/01/2023

Năm 2022, Hội ND thành phố phối hợp với phòng Tư pháp và ngành chức năng, đoàn thể tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú gắn...

Thành phố Hà Nội: Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

10:10 - 16/01/2023

(KNTC) - Năm 2022, các cấp Hội đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 6525 của...

Hội ND Thành phố Hà Nội: Thực hiện hơn 250 cuộc giám sát, phản biện xã hội

03:21 - 10/01/2023

(KNTC)- Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị các cấp Hội ND Thành phố chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng,...

Hội ND VN: Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định về bảo vệ môi trường nông thôn ở một số địa phương.

02:46 - 30/12/2022

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát về môi trường nông thôn được Trung ương Hội chú trọng.Trung ương Hội thành lập nhiều đoàn đi giám sát tại các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Quảng Tri, Bạc Liêu.Tại những...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp