Đăk Nông: Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

09:07 - 20/01/2021

Thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các...

Cần Thơ: Trợ giúp pháp lý cho hơn 16.700 lượt người

09:03 - 20/01/2021

Năm 2020, các cấp Hội tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 1.152 buổi cho 16.771 lượt người dự. Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật miễn phí cho cán...

Trà Vinh: Đưa Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi vào đời sống.

04:51 - 18/12/2020

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa về thi hành luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua 05 năm triển khai huyện, thị, thành phố, Hội đã cụ thể hóa tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức...

Sơn La: Tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

04:49 - 18/12/2020

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, ban ngành thành phố tiếp tục triển khai tuyên...

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 982 đoàn giám sát liên ngành

03:22 - 06/12/2020

(KNTC) - Năm 2020, Trung ương Hội NDVN phối hợp tổ chức sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Hà Tĩnh: Nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân

11:59 - 04/12/2020

Để đảm bảo tổ chức thực hiện Ngày pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật Nghị định của Chính phủ, Hội ND tỉnh đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật trong toàn...

Nghệ An: Phát huy hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

11:59 - 04/12/2020

Năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hướng...

Đắc Nông: Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội

02:32 - 29/10/2020

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội ND các huyện, thị và cơ sở Hội tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân...

Quảng Nam: Các cấp Hội ND tích cực vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước.

02:29 - 29/10/2020

Năm năm qua, Hội ND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng...

Hội ND Cà Mau: Thực hiện giám sát tại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp

10:29 - 22/10/2020

(KNTC) - Chín tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 02 cuộc giám sát tại 02 cơ sở kinh doanh...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp