Khánh Hòa: Phát huy hoạt động của trên 100 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

05:20 - 26/02/2021

(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nhân rộng hàng năm, đến nay toàn tỉnh, các cấp Hội đã thành lập và tổ chức hoạt động cho 105 Câu lạc bộ “Nông...

Khánh Hòa: Tư vấn pháp luật trên 1.500 buổi cho 45.500 lượt người

05:21 - 25/02/2021

(KNTC)- Trong 5 năm qua (2015-2020), Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức 436 lớp phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 19.600 lượt người trợ giúp pháp lý, tư...

Khánh Hòa: Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trên 6.800 lượt cán bộ, hội viên, nông dân

05:00 - 29/01/2021

(KNTC)- Từ năm 2015 đến 2020, các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức 1.313 cuộc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 6.896 lượt cán bộ, hội viên, nông dân và...

Điện Biên: Nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân

04:56 - 18/01/2021

(Cổng ĐT HND)- Mỗi năm tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước khoảng 150 - 200 tấn.

Nâng cao vai trò của các cấp Hội trong tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

05:01 - 14/01/2021

(Cổng ĐT HND)- Mới đây, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân các...

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật MTTQ Việt Nam

02:37 - 01/01/2021

(KNTC) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đổi mới công...

Hội ND Tuyên Quang: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cho 139 nghìn lượt hội viên, nông dân

10:03 - 28/12/2020

(KNTC) - Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, các cấp Hội ND đã tổ chức và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 139.000 lượt hội viên, nông dân.

Hội ND Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền trên 2.200 buổi các chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước

11:00 - 25/12/2020

(KNTC) Năm 2020, Hội ND tỉnh đã trực tiếp tổ chức 11 lớp tập huấn cho 650 hội viên, nông dân của Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở duy trình...

Hội ND Quảng Ninh: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 12.500 lượt người

10:41 - 25/12/2020

(KNTC) - Năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên,...

Bình Phước: Thành lập mới 25 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”

03:22 - 18/12/2020

(KNTC)- Hội ND tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, UBND và Hội ND các cấp...
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp